Krepšelis
🎄 Artėjančių švenčių proga viskam nemokamas siuntimas :) 🎄
0
🎄 Artėjančių švenčių proga viskam nemokamas siuntimas :) 🎄

Privatumo politika

Privatumo politika

Atnaujinimai

Šis privatumo pareiškimas paskutinį kartą atnaujintas 2022-12-05 ir taikomas Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos piliečiams bei teisėtiems nuolatiniams gyventojams.

Šiame privatumo pareiškime paaiškiname, ką darome su duomenimis, kuriuos gauname apie jus per https://gamesland.lt.

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį pareiškimą. Tvarkydami duomenis laikomės privatumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tai, be kita ko, reiškia, kad:

 • aiškiai nurodome tikslus, kuriais tvarkome asmens duomenis. Tai darome šiame privatumo pareiškime;
 • siekiame, kad būtų renkami tik teisėtiems tikslams reikalingi asmens duomenys;
 • pirmiausia prašome jūsų aiškaus sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai reikia jūsų sutikimo;
 • imamės tinkamų saugumo priemonių jūsų asmens duomenims apsaugoti ir to reikalaujame iš šalių, kurios tvarko asmens duomenis mūsų vardu;
 • gerbiame jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti, jei to prašote.

Jei turite klausimų arba norite sužinoti, kokius tiksliai jūsų duomenis saugome, susisiekite su mumis.

1. Tikslas, duomenys ir saugojimo laikotarpis

Šiuo tikslu naudojame šiuos duomenis:

Pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti šiuos duomenis, yra:

Tai būtina sutarčiai vykdyti arba preliminarioms procedūroms, susijusioms su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Saugojimo laikotarpis:

Nutraukus paslaugų teikimą, šiuos duomenis saugosime toliau nurodytą laikotarpį: 6 mėn.

Šiuo tikslu naudojame šiuos duomenis:

Pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti šiuos duomenis, yra:

Tai būtina sutarčiai vykdyti arba preliminarioms procedūroms, susijusioms su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Saugojimo laikotarpis:

Nutraukus paslaugų teikimą, šiuos duomenis saugosime toliau nurodytą laikotarpį: 6 mėn.

Šiuo tikslu naudojame šiuos duomenis:

Pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti šiuos duomenis, yra:

Tai būtina sutarčiai vykdyti arba preliminarioms procedūroms, susijusioms su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Saugojimo laikotarpis:

Nutraukus paslaugų teikimą, šiuos duomenis saugosime toliau nurodytą laikotarpį: 12 mėnesių, nuo paskutinio prisijungimo.

Šiuo tikslu naudojame šiuos duomenis:

Pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti šiuos duomenis, yra:

Tai būtina sutarčiai vykdyti arba preliminarioms procedūroms, susijusioms su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Saugojimo laikotarpis:

Nutraukus paslaugų teikimą, šiuos duomenis saugosime toliau nurodytą laikotarpį: 6 mėn.

Šiuo tikslu naudojame šiuos duomenis:

Pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti šiuos duomenis, yra:

Tai būtina sutarčiai vykdyti arba preliminarioms procedūroms, susijusioms su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Saugojimo laikotarpis:

Nutraukus paslaugų teikimą, šiuos duomenis saugosime toliau nurodytą laikotarpį: 12 mėnesių, nuo paskutinio prisijungimo.

2. Dalijimasis su kitomis šalimis.

Siuntų tarnybos

 • Šalis: Lietuva
 • Tikslas: Siuntų pristatymas pirkėjui

Apmokėjimų surinkimas/apdorojimas

 • Apmokėjimai apdorojami naudojantis montonio.lt platforma, kurios valdytojas UAB „Montonio Finance‟, 305205122, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva, turinti Lietuvos Banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr. LB002007, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama „Montonio Finance‟.
3. Slapukai
Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.
4. Saugumas
Esame įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų saugumą. Imamės tinkamų saugumo priemonių, kad apribotume piktnaudžiavimą asmens duomenimis ir neteisėtą prieigą prie jų. Taip užtikrinama, kad prieigą prie jūsų duomenų turėtų tik reikalingi asmenys, kad prieiga prie duomenų būtų apsaugota ir kad mūsų saugumo priemonės būtų reguliariai peržiūrimos.
5. Trečiųjų šalių svetainės
Šis privatumo pareiškimas netaikomas trečiųjų šalių svetainėms, į kurias mūsų svetainėje pateikiamos nuorodos. Negalime garantuoti, kad šios trečiosios šalys patikimai ir saugiai tvarko jūsų asmens duomenis. Prieš naudodamiesi šiomis svetainėmis rekomenduojame perskaityti šių svetainių privatumo pareiškimus.
6. Šio privatumo pareiškimo pakeitimai
Pasiliekame teisę daryti šio privatumo pareiškimo pakeitimus. Rekomenduojame reguliariai susipažinti su šiuo privatumo pareiškimu, kad žinotumėte apie bet kokius pakeitimus. Be to, kai tik bus įmanoma, aktyviai jus informuosime.
7. Prieiga prie duomenų ir jų keitimas
 • Turite teisę žinoti, kam reikalingi jūsų asmens duomenys, kas su jais bus daroma ir kiek laiko jie bus saugomi.
 • Teisė susipažinti: Turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
 • Teisė į ištaisymą: turite teisę papildyti, ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti savo asmens duomenis, kai to pageidaujate.
 • Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
 • Teisė perkelti savo duomenis: turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas perduotų visus jūsų asmens duomenis, ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi. Mes to laikomės, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių tvarkyti duomenis.

Visada aiškiai nurodykite, kas esate, kad galėtume būti tikri, jog nepakeisime ar neištrinsime kito asmens duomenų.

8. Skundo pateikimas
Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis (skundas dėl jų tvarkymo), turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.
9. Kontaktiniai duomenys susisiekimui
El. paštas: info@gamesland.lt